خلاصه ای از تاریخچه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران

با توجه به نقش و جایگاه اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در ایجاد هماهنگی بین بازرگانان، صاحبان صنایع، معادن و کشاورزی، همکاری با دستگاههای اجرایی، تشکیل نمایشگاههای تخصصی بازرگانی خارجی، تلاش در شناسائی بازار کالاهای صادراتی ایران در بازارهای کشورهای هدف، تشویق و ترغیب سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی در امور تولیدی، برگزاری کلاسهای آموزشی، اشخاص علاقمند به اعتلای جایگاه بازرگانی و صادرات مازندران ایجاد چنین اتاقی به منظور هماهنگی بیشتر در امور مذکور در استان مازندران در سنوات قبل ضرورت آن احساس می شد.

لذا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مازندران در شهریور ماه ۱۳۷۴ با همت مسئولین وقت استان و اتاق ایران تأسیس گردید و تا کنون پنج دوره از فعالیت این اتاق نیز می گذرد. لازم بذکر است پس از تصویب و ابلاغ قانون بهبود فضای کسب و کار عنوان کشاورزی به آخر نام اتاق های سراسر کشور اضافه گردید. اعضای هیأت نمایندگان اتاقها بر اساس انتخابات از بین اعضای فعال اتاق هر چهار سال یکبار انتخاب می گردند. سپس در نخستین جلسه هیأت نمایندگان، از بین خود بر اساس انتخابات رئیس و اعضای هیأت رئیسه تعیین می گردند. شایان ذکر است مدیریت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران از ابتدا تا امروز به ترتیب بر عهده آقایان رزاق ولی پور، موسی وفائیان ، غلامرضا عشریه و عبدالله مهاجر بوده است.

اهم فعالیت  ها واهداف اتاق :

۱- ایجاد هماهنگی وهمکاری بین بازرگانان وصاحبان صنایع ومعادن وکشاورزی دراجرای قوانین مربوط ومقررات جاری مملکتی 

۲- ارائه نظر مشورتی درمورد مسائل اقتصادی کشور اعم از بازرگانی ، صنعتی ومعدنی و مانند آن به قوای سه گانه 

۳- همکاری با دستگاههای اجرائی و سایر مراجع ذیربط به منظور اجرای قوانین و مقررات مربوط به اتاق

۴- ارتباط با اتاق سایر کشورها

۵- تشکیل نمایشگاههای تخصصی و بازرگانی داخلی و خارجی با کسب مجوز

۶- کوشش درراه شناسائی بازارهای کالاهای صادراتی ایران درخارج از کشور وتشویق به مؤسسات مربوطه جهت شرکت دراین نمایشگاهها

۷- تشویق وترغیب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در امور تجاری

۸- تشکیل شعبات اتحادیه های صادراتی و وارداتی

۹- صدور گواهی مبدأ و فرم   A

۱۰- معرفی اشخاص جهت صدور روادید بمنظور امور تجاری و بازدید از نمایشگاهها

۱۱- هماهنگی در جهت ورود وخروج تجار خارجی

۱۲- ایجاد کمیسیونهای تخصصی در حوزه های مختلف،  بخصوص در این دوره اعم از صنعت و معدن، امور گمرکی و بازرگانی، حمل ونقل وترانزیت، فضای کسب و کار، نمایشگاهی و گردشگری و کشاورزی، آب و منابع طبیعی

۱۳- تلاش در معرفی کالاهای صادراتی و توانمندیهای کشور

۱۴- صدور و تمدید کارت عضویت و بازرگانی