برگزاری نمایشگاه و اعزام هیأت تجاری
۱۳۹۶-۰۷-۰۳
مشکلات مالیات و ارزش افزوده
۱۳۹۶-۰۷-۱۱

در سالن کنفرانس اتاق انجام شد: برگزاری هفتمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی مازندران

در سالن کنفرانس اتاق انجام شد:
برگزاری هفتمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی مازندران

هفتمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران با حضور اعضای هیأت نمایندگان در سالن کنفرانس اتاق تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مازندران، عبداله مهاجر دارابی، رئیس اتاق مازندران در این جلسه، از آئین کلنگ زنی ساختمان جدید اتاق به زودی با حضور رئیس اتاق ایران، استاندار و مدیران ارشد خبر داد.
فردین غلامپور عضو هیأت رئیسه اتاق هم در این جلسه کاهش سهم بودجه های عمرانی در مقایسه با حجم بالای هزینه های جاری دولت را یکی از مهمترین عوامل رکود اقتصادی در کشور برشمرد.
محمد چلنگری مشاور هیأت رئیسه اتاق نیز در این جلسه ضعف قوانین مالیاتی و برخورد سلیقه ای برخی از ممیزان مالیاتی با بنگاه های تولیدی را از عمده ترین مشکلات تولیدکنندگان در خصوص امور مالیاتی بیان کرد‌.
اکبر چوپانی خزانه دار اتاق هم در این جلسه با اشاره به مأموریت جدید وزارت امور خارجه در بخش اقتصادی گفت: فعالین اقتصادی با این شرایط بهتر می توانند در خصوص ارتباط تجاری و اقتصادی با کشورها ورود کنند.
احمد اصغری عضو هیأت نمایندگان اتاق نیز با اشاره به اینکه کمیسیون گردشگری اتاق ایران مجری نمایشگاه جمهوری اسلامی ایران در آرتیجینای میلان ایتالیا است از کمک و همراهی هیأت نمایندگان در این ارتباط دعوت کرد.
مجید فانی دیگر عضو هیأت نمایندگان اتاق هم در این جلسه گفت: مشکل اقتصادی در کشور زمانی حل می شود که سرمایه گذاری خارجی در آن صورت گیرد.

محمد صادق نیکزاد عضو دیگر هیأت نمایندگان اتاق نیز با اشاره به برنامه اتاق در احداث ساختمان جدید، افزود: می طلبد با برنانه ریزی مطلوب و طرح کارشناسی نسبت به احداث ساختمان اقدام شود تا ساختمان اتاق برای مازندران ماندگار بماند./