برگزاری کارگاه آموزشی شیوه های جدید نقل و انتقالات پولی و حوالجات ارزی-۱۹-۸-۹۵
۱۳۹۵-۰۸-۱۵
درخصوص خط منظم هوایی تهران . آستراخان و بالعکس توسط هواپیمائی تابان
۱۳۹۵-۰۸-۱۷

اعلام آمادگی بخش خصوصی در توسعه منظقه آزاد تجاری امیرآباد

رئیس اتاق بازرگانی مازندران مطرح کرد:
اعلام آمادگی بخش خصوصی در توسعه منظقه آزاد تجاری امیرآباد
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران با بیان اینکه پس از مدت ها کشمکش، بالاخره بندر امیرآباد به عنوان منطقه آزاد تجاری مازندران انتخاب شد، اظهار کرد: چند نقطه در مازندران ظرفیت تبدیل به منطقه آزاد تجاری را دارد اما بندر امیر آباد با توجه به ظرفیت های موجود در اولویت این مهم قرار داشت.
عبداله مهاجر در گفت و گو با واحد خبر اتاق بازرگانی مازندران با طرح این پرسش که آیا منطقه آزاد تجاری امیرآباد میتواند منشا خیر برای استان باشد؟ گفت: اگر آن چیزی که در قانون تعریف شده است اجرا شود یقینا برای استان و منطقه سودمند خواهد بود.
رئیس پارلمان بخش خصوصی استان تصریح کرد: با نگاهی اجمالی به مناطق آزاد تجاری دیگر استان ها، مشاهده می کنیم که مشکلاتی را برای  تولید به وجود آورده اند.
وی افزود: دولت باید موانع مناطق آزاد را شناسایی  و از ظرفیت ها استفاده کند متأسفانه در نگاه مردم، جامعه و تولید، مناطق آزاد تجاری به عنوان یک فضای مقابل و مانع تولید قلمداد شده که بخشی از این سوء ذهنیت درست است.
مهاجر، عمده واردات قاچاق به کشور را مربوط به مناطق آزاد دانست و خاطر نشان کرد: اگر آن چیزی که قانون برای مناطق آزاد پیش بینی کرده رخ دهد و دولت جدیت بیشتری داشته باشد به یقین این مناطق نه تنها در استان مازندران بلکه در کشور می توانند کمک خوبی برای نظام و مردم باشند.
رییس اتاق بازرگانی مازندران با بیان اینکه اگر چارچوب رعایت شود مطمئنا مناطق آزاد مخالف تولید نخواهند بود، اظهار کرد: موضوع بحث ما نیز همین است که شاهد عدم اجرای چارچوب های قانونی هستیم ضعف کار اجرا نشدن اصل قانون است.
وی افزود: هرچند ضعف هایی در اجرای کار وجود دارد  و در این راستا دولت و مجلس می بایست قانونی برای حل مشکلات تعریف کند تا موانع موجود برطرف شود
مهاجر تاکید کرد: پس از سفر هیئت دولت به استان، اتاق بازرگانی مازندران طی نامه ای به کابینه تاکید کرد که از نظر منطقی، بندر امیرآباد بهترین مورد برای تبدیل شدن به منطقه ی آزاد تجاری است.
وی با بیان اینکه هزینه های استقرار امکانات یک منطقه آزاد تجاری در بندرامیرآباد انجام شده است، اظهار کرد: باید این رخداد را به فال نیک بگیریم و به توسعه فعالیت های منطقه آزاد تجاری امیرآباد کمک کنیم تا شاهد رونق اقتصادی استان داشته باشیم و همگی بتوانیم بهره کافی را از آن ببریم.
رییس اتاق بازرگانی مازندران منطقه ی آزاد تجاری را آورده ای برای بخش خصوصی دانست و خاطر نشان کرد: برای رونق منطقه آزاد تجاری امیرآباد می بایست بخش خصوصی جدی تر ورود پیدا کند و یقینا این اتفاق رقم خواهد خورد.
وی گفت: به نمایندگی از بخش خصوصی استان اعلام میکنم  برای رونق اقتصادی و فضای کسب و کار در منطقه آزاد تجاری امیرآباد تمامی تلاش خود را خواهیم اما به شرطی که نواقص بیان شده در نظر گرفته شود و دولت در راستای کاهش آن قدم بردارد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران  تأکید کرد: اگر قرار است منطقه آزاد تجاری پویا داشته باشیم که فعالیت آن مستمر باشد باید دولت مشکلات را ببیند و در جهت کاهش آن گام بردارد./