۱۳۹۶-۰۵-۲۴

غرفه آرائی نمایشگاه توانمندیهای ایران، مازندران-ولگاگراد، هم اکنون

۱۳۹۵-۰۹-۲۱

حضور هیأت اقتصادی مازندران به استان مارکه ایتالیا

۱۳۹۵-۰۷-۲۸

دیدار هیات نمایندگان اتاق مازندران با رئیس اتاق ایران

هیات نمایندگان اتاق مازندران در حاشیه نشست روز یکشنبه هیات نمایندگان اتاق ایران، با غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران دیدار کردند.