۱۳۹۶-۰۵-۲۳

برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی صنعت میوه کشور و همایش بزرگ نقش مدیریت پیشرفته در توسعه پایدار با محوریت ایجاد زنجیره های تولید و هولدینگ های محصولی

۱۳۹۶-۰۵-۱۶

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

۱۳۹۶-۰۵-۱۲

نمایشگاه بین المللی شیراز‎

۱۳۹۶-۰۵-۱۰

نمایشگاه بورس،بانک،بیمه و فرصت های سرمایه گذاری

۱۳۹۶-۰۴-۱۸

نمایشگاه بین المللی محصولات و خدمات هوشمند

۱۳۹۶-۰۳-۲۳

نمایشگاه بازسازی سوریه

۱۳۹۶-۰۳-۱۸

مهاجر خبرداد: برپایی نمایشگاه توانمندی های اقتصادی مازندران در روسیه

مهاجر خبرداد: برپایی نمایشگاه توانمندی های اقتصادی مازندران در روسیه   رییس اتاق بازرگانی مازندران از برپایی نخستین نمایشگاه اختصاصی توانمندی های اقتصادی مازندران در استان […]
۱۳۹۶-۰۳-۱۰

فراخوان نمایشگاه اختصاصی مازندران در ولگاگراد روسیه-مردادماه ۱۳۹۶