۱۳۹۷-۰۷-۱۴

اطلاع رسانی در خصوص نمایشگاه تجاری بغداد، اتیوپی

۱۳۹۷-۰۷-۱۱

عطف به برگزاری پاویون جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه ببن المللی صنایع غذایی در ازبکستان

۱۳۹۷-۰۷-۱۰

برگزاری نخستین نمایشگاه بین المللی پسماند ِ اعزام هیأت اقتصادی و تجاری به اسلواکی و کمیته ایران-تاجیکستان

۱۳۹۷-۰۷-۰۲

اطلاع رسانی نمایشگاه غذائی INFEX2019 و نمایشگاه بین المللی کشور دماغه سبز FIC2018 و اخذ مجوز ساخت و ساز در ساحل عاج

۱۳۹۷-۰۷-۰۱

اطلاع رسانی پانزدهمین نمایشگاه ایران اکسپو ، نمایشگاه محصولات ایران در آلمان و نمایشگاه خدمات عمومی الجزایر

۱۳۹۷-۰۶-۲۶

اطلاع رسانی در خصوص کمیته مشترک بازرگانی ایران و بلغارستان ، نمایشگاه صنعت ساختمان عمان ،فعالیت در زمینه ساخت برج در افغانستان

۱۳۹۷-۰۶-۲۴

اطلاع رسانی در خصوص اعزام هیئت تجاری به نمایشگاه حمل و نقل در عمان ، نمایشگاه بین المللی ازبکستان و نمایشگاه بین المللی صنعت حلال در بوسنی

۱۳۹۷-۰۶-۲۱

اطلاع رسانی نمایشگاههای صنعت و تولیدات قطر۲۰۱۸ و ساختمان و زیرساختهای عمان و معرفی یک مرکز تجاری