۱۳۹۷-۰۳-۰۳

به استناد نامه سازمان صنعت درخصوص درخواست میزان کالاهای صادراتی به کشورهای روسیه و قطر جهت استفاده از ظرفیت حمل و نقل هوایی

۱۳۹۷-۰۳-۰۳

برگزاری نمایشگاه و کنفرانس

۱۳۹۷-۰۳-۰۱

برگزاری چند نمایشگاه و اعزام هیأت تجاری

۱۳۹۷-۰۲-۳۰

کارگاه آموزشی

۱۳۹۷-۰۲-۳۰

برگزاری نمایشگاه، اعزام هیأت تجاری و صادرات

۱۳۹۷-۰۲-۲۶

اطلاع رسانی درخصوص قوانین احصاء شده مخل تولید

                    دریافت فایل پیوست
۱۳۹۷-۰۲-۲۵

ممنوعیت ورود برخی اقلام کشاورزی به عراق

                    دریافت فایل پیوست
۱۳۹۷-۰۲-۲۵

تمدید آئین نامه اجرائی بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب