۱۳۹۶-۰۲-۰۶

نمایشگاه توانمندی های استان های جنوبی روسیه مورخ ۲ تا ۴ خرداد ماه

       
۱۳۹۶-۰۲-۰۲

نمایشگاه بین المللی راه ابریشم مورخ ۳۰ خردادماه الی ۱ تیرماه

۱۳۹۶-۰۱-۳۱

نمایشگاه توانمندی های استان های جنوبی روسیه مورخ ۲ تا ۴ فروردین ماه

۱۳۹۶-۰۱-۲۹

عطف اطلاع رسانی همایش تجاری ایران و بلژیک مورخ ۶/۲/۹۶

۱۳۹۶-۰۱-۲۸

دعوتنامه ملاقات با هیات تجاری‎ ایالات باواریا

۱۳۹۶-۰۱-۲۸

اطلاع رسانی همایش تجاری ایران و بلژیک مورخ ۶/۲/۹۶

۱۳۹۶-۰۱-۲۷

اعلام حضور هیات تجاری کشور اتریش‎ در اتاق تهران ۱۸-۲-۱۳۹۶

۱۳۹۶-۰۱-۲۷

معرفی کارشناسان به تأمین اجتماعی