۱۳۹۷-۰۶-۲۶

اطلاع رسانی در خصوص کمیته مشترک بازرگانی ایران و بلغارستان ، نمایشگاه صنعت ساختمان عمان ،فعالیت در زمینه ساخت برج در افغانستان

۱۳۹۷-۰۶-۲۴

اطلاع رسانی در خصوص اعزام هیئت تجاری به نمایشگاه حمل و نقل در عمان ، نمایشگاه بین المللی ازبکستان و نمایشگاه بین المللی صنعت حلال در بوسنی

۱۳۹۷-۰۶-۲۱

اطلاع رسانی نمایشگاههای صنعت و تولیدات قطر۲۰۱۸ و ساختمان و زیرساختهای عمان و معرفی یک مرکز تجاری

۱۳۹۷-۰۶-۲۱

اطلاع رسانی در خصوص کمیته مشترک ایران- سوریه، نمایشگاه واردات چین و نمایشگاه مواد غذایی مسکو

۱۳۹۷-۰۶-۲۱

نشست تجاری فعالین اقتصادی با ۱۰ کشور اسلامی

۱۳۹۷-۰۶-۲۱

حمل ریلی کالاهای صادراتی از طریق مرز ریلی اینچه برون

۱۳۹۷-۰۶-۲۰

اطلاع رسانی در خصوص رویدادهای تجاری پیش رو

۱۳۹۷-۰۶-۱۵

اصلاحیه تصویب نامه ارزی واردات کالا به کشور

                            دریافت پیوست