۱۳۹۷-۰۳-۰۱

برگزاری چند نمایشگاه و اعزام هیأت تجاری

۱۳۹۷-۰۲-۳۰

برگزاری نمایشگاه، اعزام هیأت تجاری و صادرات

۱۳۹۷-۰۲-۲۶

معاون استاندار ساراتوف خواستار شد: توسعه مبادلات اقتصادی و تجاری مازندران و سارتوف

  معاون استاندار ساراتوف خواستار شد: توسعه مبادلات اقتصادی و تجاری مازندران و سارتوف معاون استاندار ساراتوف فدراسیون روسیه با اشاره به نگاه ویژه روسیه برای […]
۱۳۹۷-۰۲-۲۵

معاون استاندار ولگاگراد روسیه: نمایشگاه دائمی محصولات مازندران در ولگاگراد راه اندازی می شود

معاون استاندار ولگاگراد روسیه: نمایشگاه دائمی محصولات مازندران در ولگاگراد راه اندازی می شود   معاون همکاری های بین المللی استاندار ولگاگراد فدراسیون روسیه گفت: راه […]
۱۳۹۷-۰۲-۲۴

دعوتنامه نشست هیات اقتصادی روسی در منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر مورخ ۹۷/۲/۲۶

۱۳۹۷-۰۲-۲۴

برگزاری نمایشگاه، اعزام هیأت تجاری و مناقصه بین المللی

۱۳۹۷-۰۲-۲۳

دعوتنامه هیأت ولگاگراد روسیه در محل اتاق مازندران-۲۵-۲-۱۳۹۷

۱۳۹۷-۰۲-۰۵

برگزاری نمایشگاه و اعزام هیأت تجاری