۱۳۹۷-۰۶-۲۴

اطلاع رسانی در خصوص اعزام هیئت تجاری به نمایشگاه حمل و نقل در عمان ، نمایشگاه بین المللی ازبکستان و نمایشگاه بین المللی صنعت حلال در بوسنی

۱۳۹۷-۰۵-۳۰

با حضور استانداران صورت گرفت؛ امضای تفاهم نامه همکاری رییسان اتاق های بازرگانی مازندران و ولگاگراد

با حضور استانداران صورت گرفت؛ امضای تفاهم نامه همکاری رییسان اتاق های بازرگانی مازندران و ولگاگراد در ادامه سفر هیأت روسی و با حضور محمد اسلامی […]
۱۳۹۷-۰۵-۳۰

رییس اتاق مازندران: توان تامین نیازمندی های استان های جنوبی روسیه را داریم

رییس اتاق مازندران: توان تامین نیازمندی های استان های جنوبی روسیه را داریم رئیس اتاق بازرگانی مازندران به ظرفیت های مشترک و مختلف استان های شمالی […]
۱۳۹۷-۰۵-۲۰

اعزام هیأت تجاری و برگزاری نمایشگاه خارجی

۱۳۹۷-۰۵-۱۱

برگزاری چندنمایشگاه و پذیرش هیأت تجاری

۱۳۹۷-۰۵-۰۶

اعزام هیأت تجاری و برگزاری چند نمایشگاه

۱۳۹۷-۰۴-۳۰

اطلاع رسانی اعزام و پذیرش هیأت-برگزاری نمایشگاه-صدور روادید

۱۳۹۷-۰۴-۱۳

اعزام و پذیرش هیأت تجاری و عدم تعهد مالی یکی از شرکتهای روسی