۱۳۹۷-۰۴-۳۰

اطلاع رسانی اعزام و پذیرش هیأت-برگزاری نمایشگاه-صدور روادید

۱۳۹۷-۰۴-۱۳

اعزام و پذیرش هیأت تجاری و عدم تعهد مالی یکی از شرکتهای روسی

۱۳۹۷-۰۳-۲۴

اعزام هیأت تجاری و برگزاری نمایشگاه

۱۳۹۷-۰۳-۱۲

اعزام هیأت، خدمات بانکی و درخواست مواد اولیه

۱۳۹۷-۰۳-۰۱

برگزاری چند نمایشگاه و اعزام هیأت تجاری

۱۳۹۷-۰۲-۳۰

برگزاری نمایشگاه، اعزام هیأت تجاری و صادرات

۱۳۹۷-۰۲-۲۶

معاون استاندار ساراتوف خواستار شد: توسعه مبادلات اقتصادی و تجاری مازندران و سارتوف

  معاون استاندار ساراتوف خواستار شد: توسعه مبادلات اقتصادی و تجاری مازندران و سارتوف معاون استاندار ساراتوف فدراسیون روسیه با اشاره به نگاه ویژه روسیه برای […]
۱۳۹۷-۰۲-۲۵

معاون استاندار ولگاگراد روسیه: نمایشگاه دائمی محصولات مازندران در ولگاگراد راه اندازی می شود

معاون استاندار ولگاگراد روسیه: نمایشگاه دائمی محصولات مازندران در ولگاگراد راه اندازی می شود   معاون همکاری های بین المللی استاندار ولگاگراد فدراسیون روسیه گفت: راه […]