۱۳۹۶-۰۳-۱۸

اعزام هیات تجاری به کشور کرواسی

۱۳۹۶-۰۳-۰۹

اعزام هیات تجاری-بازاریابی به چین و ژاپن

۱۳۹۶-۰۳-۰۷

اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان بمنظور اعزام به آستانا

۱۳۹۶-۰۳-۰۴

اعزام هیات به قزاقستان

۱۳۹۶-۰۲-۱۶

اطلاع رسانی اعزام هیات تجاری-اقتصادی اتاق کرج به اتاقهای بازرگانی لهستان، استونی و آلمان

۱۳۹۶-۰۲-۱۳

اطلاع رسانی برگزاری همایش تجاری ایران و افریقای جنوبی مورخ ۲۴ اردیبهشت ماه ساعت ۹:۳۰

۱۳۹۶-۰۲-۱۰

همایش تجاری ایران و افریقای جنوبی مورخ ۲۴ اردیبهشت ماه ساعت ۹:۳۰

۱۳۹۶-۰۲-۰۶

دعوتنامه ملاقات با هیات تجاری کشور اتریش‎